SIP til ISDN

Voiplink IP-ISDN gjør det mulig å benytte eksisterende telefonsystem på ip baserte linjer. Produktet leveres med utstyr som konverterer SIP linjer til ISDN.

Tjenesten

  • En eller flere ISDN GT
  • En eller flere ISDN UT
  • Portering av eksisterende nummerserie og enkeltnummer
  • Geografisk uavhengige telefonnummer
  • 8xx nummer tilknyuttet bylinjene
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Telefon 815 69 115